• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org
Category

Uncategorized

Новини

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АУ И БАПОП На 13 юли, 2021 г. Ректорът на АУ – Пловдив проф. д-р Христина Янчева и Изпълнителният ... Read More

Регламенти и директиви

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1213/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2008 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Общността за 2009, 2010 и 2011г. за гарантиране... Read More

Наредби

НАРЕДБА № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания ВАЖНО!!!: Единствено обнародваните на хартиен носител... Read More

Закони

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЗАКОН ЗА... Read More

Информация, оферти и обяви

ОБЯВА ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО – БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ: Можете да изтеглите писмото ОТТУК. ПОКАНА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на сдружение „Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция” на основание чл.26,... Read More

ДФ “Земеделие”

Документи (образци) за кандидатстване по кредитна схема на ДФ “Земеделие” за инвестиции в селското стопанство Заявление за кандидатстване за инвестиционен кредит Икономическа обосновка Декларация за... Read More

Продукти

Домати Продукцията се предлага през периода април – ноември, в кашони от велпапе с егализирано тегло, сортирани по размери и цвят. Качество: Клас “Екстра”, Клас I... Read More

У С Т А В НА „БЪЛГАРСКАТА  АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ“ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Настоящият Устав урежда основните устройствени правила на... Read More

Програми

Национален стратегически план за развитие на селското стопанство 2007-2013 г. Национална стратегия за за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци... Read More