• Login
+359 32 96 81 58
office@bapop.org
Category

Uncategorized

Новини

До ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ До ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ ДЕКЛАРАЦИЯ от браншовите организации в сектор „Плодове... Read More

Регламенти и директиви

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1213/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2008 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Общността за 2009, 2010 и 2011г. за гарантиране... Read More

Наредби

НАРЕДБА № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания ВАЖНО!!!: Единствено обнародваните на хартиен носител... Read More

Закони

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЗАКОН ЗА... Read More

Информация, оферти и обяви

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЛАГАЩА/ПРИЛАГАЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ/ОРГАНИЗАЦИИ ПО МУЛТИНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „GREEN LIFE“ (101015665) ЗА ПРОМОЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (ГЕРМАНИЯ, ПОЛША... Read More

ДФ „Земеделие“

Документи (образци) за кандидатстване по кредитна схема на ДФ „Земеделие“ за инвестиции в селското стопанство Заявление за кандидатстване за инвестиционен кредит Икономическа обосновка Декларация за... Read More

Продукти

Домати Продукцията се предлага през периода април – ноември, в кашони от велпапе с егализирано тегло, сортирани по размери и цвят. Качество: Клас „Екстра“, Клас I... Read More

УСТАВ

Можете да изтеглите устава в PDF формат USTAV_2017. У С Т А В НА „БЪЛГАРСКАТА  АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ“ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА... Read More

Програми

Национален стратегически план за развитие на селското стопанство 2007-2013 г. Национална стратегия за за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци... Read More