• Login
+359 32 96 81 58
office@bapop.org
Month

March 2016

Регламенти и директиви

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1213/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2008 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Общността за 2009, 2010 и 2011г. за гарантиране... Read More

Наредби

НАРЕДБА № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания ВАЖНО!!!: Единствено обнародваните на хартиен носител... Read More

Закони

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЗАКОН ЗА... Read More

Информация, оферти и обяви

ОБЯВА ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО – БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ: Можете да изтеглите писмото ОТТУК. ПОКАНА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на сдружение „Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция” на основание чл.26,... Read More

ДФ “Земеделие”

Документи (образци) за кандидатстване по кредитна схема на ДФ “Земеделие” за инвестиции в селското стопанство Заявление за кандидатстване за инвестиционен кредит Икономическа обосновка Декларация за... Read More

“РОСЕЛА” АД

Град: Симитли, обл. Благоевград Електронна поща: accounting@rosela.bg  

МЕДИХА ДЕЛИИБРЯМ

Частен земеделски стопанин Град: Сливо поле, общ. Сливо  поле, обл. Русе Електронна поща: orangevi4ko@abv.bg

Продукти

Домати Продукцията се предлага през периода април – ноември, в кашони от велпапе с егализирано тегло, сортирани по размери и цвят. Качество: Клас “Екстра”, Клас I... Read More

У С Т А В НА „БЪЛГАРСКАТА  АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ“ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Настоящият Устав урежда основните устройствени правила на... Read More

“ДЖИ ЕН СИ” ООД

Град: Перущица, обл. Пловдив Електронна поща: pleiady@abv.bg Пълноправен член на Асоциацията е също: ЕТ „ПЛЕЯДИ – Никола Гунчев“, с.Йоаким Груево, общ.Стамболийски

Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Председател на УС Йордан Кръстанов Членове на УС Чонка Стоянова Марин Генуров Калоян Ананиев Борис Хаджидимитров Виктор Асенов Иван Кабуров КОНТРОЛЕН СЪВЕТ Председател на... Read More

Асоциирано членство

Съгласно устава на организацията членовете на БАПОП могат да бъдат пълноправни (действащи) и асоциирани. АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО АСОЦИИРАНИ членове на БАПОП могат да бъдат физически и... Read More

Пълноправно членство

Съгласно устава на организацията членовете на БАПОП могат да бъдат пълноправни (действащи) и асоциирани. ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО ПЪЛНОПРАВНИ (действащи) членове на асоциацията могат да бъдат всички... Read More