• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org

Основни Цели


  • Да представлява и защитава интересите на своите членове пред всички държавни и общински органи, както и пред институциите на Европейския Съюз;
  • Да лобира пред изпълнителната и законодателната власт в полза на бранша.
  • Да подпомага и насърчава своите членове за развитие на ефективно българско оранжерийно производство.
  •  Да обединява усилията на членовете си за развитие на лоялна конкуренция, постигане на колегиална солидарност и професионално взаимодействие.
  • Да оказва съдействие при решаване на проблемите и потребностите на своите членове.
  • Да проучва и търси решения на правните, икономическите и технологичните проблеми свързани с оранжерийното производство, с което пряко да влияе за подобряваване на качеството на продукцията и цялостните взаимоотношения между производители и потребители.
  • Да служи като информационна база на своите членове, държавните институции и други организации имащи отношение към оранжерийното производство.
  • Да разработва и осъществява проекти, прогнози и стратегически планове за цялостно подпомагане развитието на оранжерийното производство и интегрирането му към общата селскостопанска политика на страните от Европейския Съюз.
  • Да съдейства за въвеждане на европейските изисквания и стандарти за производство на качествена и безопасна продукция, с цел повишаване на конкурентноспособността и експортния потенциал на своите членове.