• Login
+359 32 96 81 58
office@bapop.org

GLOBAL G.A.P

Project Info

Project Description

Внедряване и сертифициране по GLOBAL G.A.P. GlobalGAP e международен стандарт за добри селскостопански практики.Изискванията са в няколко основни аспекта. Най-важно е интегрираното управление на препаратите за растителна защита, контролът на управлението и прилагането на торове, пестициди, хербициди и т.н., хигиената по време на прибиране на реколтата и обработка на продукцията. Изискване на GlobalGAP е задължителната сертификация на всички площи, които притежава земеделският стопанин. Това означава, че ако той е собственик примерно на три овощни градини, трябва да сертифицира и трите, за да се избегне смесване на контролирана и неконтролирана продукция.