• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org

Наредби

Наредби

НАРЕДБА № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

ВАЖНО!!!: Единствено обнародваните на хартиен носител на “Държавен вестник” текстове са автентични. Не може да се гарантира пълно съответствие между документите, достъпни по електронен път, и обнародваните в официалното печатно издание на Република България – “Държавен вестник”.