+359 32 96 81 58
office@bapop.org

Информация, оферти и обяви

ОБЯВА:


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на „Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция” на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията на 30.05.2019 г. (четвъртък) от 13:00 ч. в офиса на БАПОП на ул. Добротич №12 в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдивска, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2018 г.;
 2. Отчет на Контролния съвет за дейността на Асоциацията през 2018 г.;
 3. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2018 г.;
 4. Утвърждаване решенията на Управителния съвет през 2018 г.;
 5. Предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.;
 6. Приемане на план за работа на Асоциацията през 2019 г.;
 7. Определяне размера на членския внос за 2019 г.;
 8. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2019 г.;
 9. Предложения за допълнения и промени в Устава на Асоциацията;
 10. Избор на Управителен съвет (УС) и Председател на УС;
 11. Избор на Контролен съвет (КС) и Председател на КС.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в събранието. Поканата е обнародвана в ДВ. бр. 11 от 05 февруари 2019 г..

На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум  събранието ще се проведе в същия ден от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение в седалището на Асоциацията – гр. Пловдив, ул. „Добротич” № 12.


ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО – БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ:

jjjj


Можете да изтеглите писмото ОТТУК.


ПОКАНА


Уважаеми колеги,

Управителният съвет на БАПОП взе решение на ИЗЛОЖЕНИЕТО WOP-Дубай 2019 в ОАЕ  Асоциацията да участва със собствен щанд, за което сдружението да кандидатства за получаване на държавна помощ от ДФ “Земеделие”.
Управителният съвет и офисът подготвиха и внесоха в Министерството всички необходими документи по процедурата и сега получихме информация, че помощта е одобрена. Тя се отнася за покриването на разходите по проектиране и
изграждане на щанда, рекламни материали и заплащане на наем и такси за участие към организаторите на панаира и логистика на конструкцията и оборудването на щанда, вкл. експонатите, осигурени от български земеделски производители.
Всеки член на Асоциацията може да участва на изложението със своя продукция или като посетител на панаира.

Изложението WOP-Дубай 2019 ще се проведе в Дубай, Обединени Арабски Емирства (ОАЕ) от 12-14 ноември 2019 г.

Моля, тези, които желаят да се включат като изложители или като посетители, да уведомят офиса за своето решение, като задължително поясните за колко души ще трябва да се резервират самолетни билети и нощувка (също с пояснение в самостоятелна или двойна стая). Сумите за самолетните билети и хотела ще се внасят ПРЕДВАРИТЕЛНО, т.е. преди закупуването им.

Информация за пътуването и цени:

І. Пътуване със самолет София-Дубай-София: Флай Дубай на 11 – 15.11.2019
FZ 758 R 11NOV SOF DXB 1410 2055
FZ 757 R 15NOV DXB SOF 0940 1325

Цената включва 1 чекиран багаж до 20 кг. Цената НЕ вкл. кетъринг на борда.

ІІ. Четири нощувки със закуски в Steigenberger Hotel Business Bay 5*

<https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/dubai/dubai/steigenberge
r-hotel-business-bay>

ІІІ. Пропуск за панаира

ІV. Сафари в пустинята с включена вечеря в бедуинско селище

VІ. Трансфер от летището до хотела

VІІ. Застраховка

Цената за 1 човек в двойна стая за всички изброени по-горе услуги ще струва около 750 евро (Цените са към настоящия момент, при промяна на цените на билетите може да се вдигне и цената за пътуването).

Очаквам Вашия отговор на настоящата покана или на имейла на БАПОП, или по телефона!


ОБЯВА: ОФЕРТА: