• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org
Category

Новини

Sticky Post

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на сдружение „Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция” на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията... Read More

Отворено писмо

Изх. № 04-47/26.10.2021 г. ДО Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ МИНИСТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ... Read More

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДоДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ДоПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ,ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ ДЕКЛАРАЦИЯ от браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“ в България... Read More