• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org

“Ондо Солюшънс” ООД

“Ондо Солюшънс” ООД е българска компания, основана през 2020 г., предоставяща ИТ решения в земеделието. Компанията разработва продукта ONDO – система от ново поколение, която автоматизира напояването, прецизното торене и климат контрола на открити площи и оранжерии.

Благодарение на намалената употреба на ключови ресурси – вода, торове и човешки ресурс – както и на повишеното качество и количество на реколтата, земеделските стопани отчитат увеличение на печалбата си до 30%, още от първия си сезон с ONDO.

Резултатите от ONDO в числа според информация от нашите клиенти:
– 30 % намаление на човешкия ресурс
– 30 % по-малко вода
– 20 % по-малко торове
– 20 % увеличение на добива

ONDO е подходящо решение за всички земеделски култури –  лозя, овощни градини, царевица, зеленчуци, ягодоплодни, отглеждани както в открити площи, така и в оранжерии. Част от ключовите предимства на системата са, че е базирана на абонамент, който включва висококачествена поддръжка и постоянна гаранция на оборудването за автоматизацията, както и че предлага контрол и мониторинг на автоматизираните процеси по всяко време, от всяка точка на света, през всяко мобилно устройство, свързано към интернет.

Лице за контакт: Ивайло Енев
Град: София
Мобилен телефон: +359 888 860 820
Електронна поща: info@ondo.io
Уеб страница: https://ondo.io/