• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org

ДОГОВОР ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АУ И БАПОП

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АУ И БАПОП

На 13 юли, 2021 г. Ректорът на АУ – Пловдив проф. д-р Христина Янчева и Изпълнителният  директор на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) г-жа Теодора Кръстева подписаха договор за двустранно сътрудничество между университета и асоциацията.

Предвижда се през новата учебна година БАПОП да представи дейността си пред студентите от АУ, възможностите за практическа подготовка и стажове в оранжерийните комплекси на членовете на асоциацията.

С цел да се укрепят двустранните връзки  и ползотворното сътрудничество в областта на земеделската наука, образование и практика двете страни се споразумяха по темите:

  • Представители на БАПОП периодично да изнасят лекции по актуални теми, както и презентации пред студенти и преподаватели от АУ за нови достижения в областта на оранжерийното зеленчукопроизводство и добри практики.
  • Участие на представители от БАПОП при актуализиране на учебните планове и програми на Аграрния университет за различни специалности и степени на обучение, според изискванията на селскостопанската практика и пазара на труда.
  • АУ – Пловдив съвместно с БАПОП да осигурява обучение на земеделски производители и партньори.

Договорът за двустранно сътрудничество е подписан за петгодишен период.