• Login
+359 32 96 81 58
office@bapop.org

ДЕКЛАРАЦИЯ

До
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

До
ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ

ДЕКЛАРАЦИЯ

от браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“ в България

Относно: Засиленият контрол върху качеството на храни, внасяни у нас

Уважаема г-жо Министър,

Уважаеми г-н Изпълнителен директор,

Години наред в България се внасят плодове и зеленчуци второ и трето качество, а се продават като първо в търговската мрежа. Това ощетява българския производител, който става неконкурентен на внесените нискокачествени стоки със съответно по-ниска цена. Търговците-вносители масово продават на едро и на дребно по-евтината стока с по-голям марж и печалба.

Вследствие на заповедта на директора на БАБХ за завишен контрол по границите на влизащите в страната плодове и зеленчуци, очакваме спиране на нерегламентирания внос.

Производителите на плодове и зеленчуци считаме, че засиленият контрол ще осигури продукти на трапезата на българското население, които по никакъв начин няма да застрашават неговото здраве в краткосрочен и дългосрочен план. Проверките на всяка партида за остатъчни пестициди ще гарантират, че българският потребител консумира здравословна храна.

Много често внесените нискокачествени плодове и зеленчуци водят със себе си нови болести и неприятели, които не са типични за нашата страна, а някои от тях са карантинни и борбата с тях е изключително трудна. Предприетите мерки също ще намалят разпространението на такива вредители и ще защитят българските производители от унищожаване на реколтата.

Вследствие на горепосочените факти подкрепяме изцяло предприетата инициатива и бихме искали тази заповед да стане постоянно действаща!

Дата: 09.06.2020 г.

С уважение:

Съюз на Дунавските Овощари

Добруджански Овощарски Съюз

Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция

Национален Съюз на Градинарите в България

Съюз на Овощарите в България

Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните