• Login
+359 32 96 81 58
office@bapop.org

Новини

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АУ И БАПОП

На 13 юли, 2021 г. Ректорът на АУ – Пловдив проф. д-р Христина Янчева и Изпълнителният  директор на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) г-жа Теодора Кръстева подписаха договор за двустранно сътрудничество между университета и асоциацията.

Предвижда се през новата учебна година БАПОП да представи дейността си пред студентите от АУ, възможностите за практическа подготовка и стажове в оранжерийните комплекси на членовете на асоциацията.

С цел да се укрепят двустранните връзки  и ползотворното сътрудничество в областта на земеделската наука, образование и практика двете страни се споразумяха по темите:

  • Представители на БАПОП периодично да изнасят лекции по актуални теми, както и презентации пред студенти и преподаватели от АУ за нови достижения в областта на оранжерийното зеленчукопроизводство и добри практики.
  • Участие на представители от БАПОП при актуализиране на учебните планове и програми на Аграрния университет за различни специалности и степени на обучение, според изискванията на селскостопанската практика и пазара на труда.
  • АУ – Пловдив съвместно с БАПОП да осигурява обучение на земеделски производители и партньори.

Договорът за двустранно сътрудничество е подписан за петгодишен период.До
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

До
ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ

ДЕКЛАРАЦИЯ

от браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“ в България

Относно: Засиленият контрол върху качеството на храни, внасяни у нас

Уважаема г-жо Министър,

Уважаеми г-н Изпълнителен директор,

Години наред в България се внасят плодове и зеленчуци второ и трето качество, а се продават като първо в търговската мрежа. Това ощетява българския производител, който става неконкурентен на внесените нискокачествени стоки със съответно по-ниска цена. Търговците-вносители масово продават на едро и на дребно по-евтината стока с по-голям марж и печалба.

Вследствие на заповедта на директора на БАБХ за завишен контрол по границите на влизащите в страната плодове и зеленчуци, очакваме спиране на нерегламентирания внос.

Производителите на плодове и зеленчуци считаме, че засиленият контрол ще осигури продукти на трапезата на българското население, които по никакъв начин няма да застрашават неговото здраве в краткосрочен и дългосрочен план. Проверките на всяка партида за остатъчни пестициди ще гарантират, че българският потребител консумира здравословна храна.

Много често внесените нискокачествени плодове и зеленчуци водят със себе си нови болести и неприятели, които не са типични за нашата страна, а някои от тях са карантинни и борбата с тях е изключително трудна. Предприетите мерки също ще намалят разпространението на такива вредители и ще защитят българските производители от унищожаване на реколтата.

Вследствие на горепосочените факти подкрепяме изцяло предприетата инициатива и бихме искали тази заповед да стане постоянно действаща!

Дата: 09.06.2020 г.

С уважение:

Съюз на Дунавските Овощари

Добруджански Овощарски Съюз

Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция

Национален Съюз на Градинарите в България

Съюз на Овощарите в България

Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните