• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org

„РИО ПЛАНТС“ ООД

Представител: Кристиян Бобев

Град: Попово, обл. Търговище

Мобилен телефон: +359 89 448 6609

Електронна поща: kbobev@rioagro.com

Уеб страница: www.rioagro.com

Предмет на дейност:

• Внос и износ на посадъчен материал;
• Изграждане на оранжерии и хидропонни системи;
• Изкупуване на продукция.