+359 32 96 81 58
office@bapop.org

„СЕМБОДИА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Представител: Венцислав Неков

Град: София

Телефон: 02 8294410

Електронна поща: sembodja@netbg.com

Уеб страница: http://sembodja-bulgaria.com/

Предмет на дейност: Внос и износ, търговия и дистрибуция на химически продукти, машини и съоръжения за химическата, хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, керамични и стъклени изделия, реклама и представяне на продукти, консултантски услуги.