• Login
+359 32 96 81 58
office@bapop.org

Ръководство


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Председател на УС
Йордан Кръстанов

Членове на УС
Чонка Стоянова
Марин Генуров
Калоян Ананиев
Борис Хаджидимитров
Виктор Асенов
Иван Кабуров


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


Председател на КС
Георги Христов

Членове на КС
Огнян Златев


Изпълнителен директор

Теодора Кръстева