+359 32 96 81 58
office@bapop.org

Ръководство


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Председател на УС
Йордан Кръстанов

Зам. – Председател на УС
Красимир Кичуков

Членове на УС
Йордан Балабанов
Огнян Златев
Иван Величков
Атанаска Бялкова
Марин Генуров

 


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


Председател на КС
Георги Христов

Членове на КС
Веселка Тошкина
Чонка Стоянова


Изпълнителен директор
Атанас Кунчев