+359 32 96 81 58
office@bapop.org

Ръководство


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Председател на УС
Йордан Кръстанов

Зам. – Председател на УС
Красимир Кичуков

Членове на УС
Марин Генуров
Иван Величков
Атанаска Бялкова
Йордан Балабанов
Огнян Златев


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


Председател на КС
Георги Христов

Членове на КС
Веселка Тошкина
Чонка Стоянова


Изпълнителен директор
Атанас Кунчев