+359 32 96 81 58
office@bapop.org

Ръководство


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Председател на УС
Йордан Кръстанов

Зам. – Председател на УС

Членове на УС
Веселин Пенев
Атанаска Бялкова
Йордан Балабанов
Огнян Златев
Красимир Кичуков


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


Председател на КС
Георги Христов

Членове на КС
Веселка Тошкина
Чонка Стоянова


Изпълнителен директор
Атанас Кунчев