• Login
+359 32 96 81 58
office@bapop.org

Ръководство


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Председател на УС
Йордан Кръстанов

Зам. – Председател на УС
Иван Величков

Членове на УС
Йордан Балабанов
Марин Генуров
Чонка Стоянова
Калоян Ананиев
Костадин Гатев


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


Председател на КС
Георги Христов

Членове на КС
Огнян Златев
Стоян Берберов


Изпълнителен директор

Теодора Кръстева