+359 32 96 81 58
office@bapop.org

„ИМА“ АД

Представител за България: Ана Мерсим, мобилен телефон: 089 593 7257

Град: Барбатайн, Испания

Телефон: 0034 948 21 40 30

Факс: 0034 948 18 46 68

Електронна поща: ima@invernaderosima.com

Уеб страница: www.invernaderosima.com

Предмет на дейност: Производство на метални конструкции за оранжерии. Доставка и монтаж.