• Login
+359 87 983 9565
office@bapop.org

„ЕВРО-АЛИАНС“ ООД

Представител : Стела Коева

Град: Пловдив

Телефон: +359 88 8641 636

Електронна поща: stela@euro-alliance.net

Уеб страница: https://www.euro-alliance.net/

Предмет на дейност:

  • Организиране и провеждане на курсове за професионално, мотивационно обучение, чужди езици и компютърна подготовка;
  • Разработване и изпълнение на проекти, извършване на образователни, преводачески, информационни, консултантски и др. интелектуални услуги;
  • Организиране провеждане и участие в национални и международни конференции, семинари и работни срещи.