• Login
+359 32 96 81 58
office@bapop.org

Новини

Отворено писмо

Изх. № 04-47/26.10.2021 г. ДО Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ МИНИСТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ДО Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ДО МЕДИИТЕ ОТВОРЕНО ПИСМО УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР БОЗУКОВ, УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР БЕЛЧЕВ, УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ, Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция, като представител на голяма част от родните производители на оранжерийни зеленчуци се обръща към Вас за да изразим нашето все по-нарастващо безпокойство от тежката ситуация, в която се намира браншът ни в България. Усложняващата се пандемична обстановка, безпрецедентният скок на цените на газа и другите енергоносители,... Read More

ДОГОВОР ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АУ И БАПОП

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АУ И БАПОП На 13 юли, 2021 г. Ректорът на АУ – Пловдив проф. д-р Христина Янчева и Изпълнителният  директор на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) г-жа Теодора Кръстева подписаха договор за двустранно сътрудничество между университета и асоциацията. Предвижда се през новата учебна година БАПОП да представи дейността си пред студентите от АУ, възможностите за практическа подготовка и стажове в оранжерийните комплекси на членовете на асоциацията. С цел да се укрепят двустранните връзки  и ползотворното сътрудничество в областта на земеделската наука, образование и практика двете страни се споразумяха по темите: Представители... Read More

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДоДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ДоПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ,ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ ДЕКЛАРАЦИЯ от браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“ в България Относно: Засиленият контрол върху качеството на храни, внасяни у нас Уважаема г-жо Министър, Уважаеми г-н Изпълнителен директор, Години наред в България се внасят плодове и зеленчуци второ и трето качество, а се продават като първо в търговската мрежа. Това ощетява българския производител, който става неконкурентен на внесените нискокачествени стоки със съответно по-ниска цена. Търговците-вносители масово продават на едро и на дребно по-евтината стока с по-голям марж и печалба. Вследствие на заповедта на директора на БАБХ... Read More